నాడు – నేడు

గతంలో సంసారం ‘చీకట్లోనే’ జరిగేది, జీవితాలు వెలుగులో ఉండేవి, నేడు సంసారం వెలుగులోకి వచ్చి జీవితాలు చీకట్లో మగ్గుతున్నాయి,

కప్పుకోవాల్సిన వాటిని చూపిస్తూ, చూపించాల్సిన అందమైన ముఖాన్ని కప్పేస్తున్నారు,

నాడు కొందరే మందుకు, విందుకు, అలవాటు పడేవారు,
నేడు కొందరే వీటికి దూరంగా ఉంటున్నారు,

నాడు కష్టమొస్తే, కుటుంబ సభ్యులు ధైర్యం చెప్పేవారు,
నేడు కుటుంబం కుటుంబాలే కష్టాల కడలికి బలోతున్నాయి,

నాడు తినడానికి శ్రమించి సంపాదించే వాళ్ళం,
నేడు తిన్నది అరగడానికి తిన్నగా శ్రమిస్తున్నాం,

నాడు జబ్బు చేస్తే శక్తి కోసం పండ్లు, పాలు తాగేవాళ్ళం,
నేడు అదే డబ్బుతో బిళ్ళలు కొని, జబ్బులు ‘కొని’ తెచ్చుకుంటున్నాం,

గతంలో అందరూ హార్డవేర్ ఇంజనీర్లే!! అయినా మనసు సాప్ట్ గా ఉండేది,
ఇప్పుడు అంతా ‘సాప్ట్ వేర్ ఇంజనీర్లే’ మనసు మాత్రం భార్య తో పంచుకోలేనంత హార్డ్ గా మారిపోయింది,

అప్పుడు వైద్యుడు ఇల్లిల్లూ తిరిగి వైద్యం చేసేవాడు,
బిల్లు వల్ల జేబుకు చిల్లు పడేదికాదు, నేడు ఇంటిల్లిపాదీ వైద్యుని ముందు క్యూ కట్టారు,
సంపాదనలో సగం వైద్యానికి సమర్పణం,

నాడు భవతీ బిక్షాందేహీ అంటే, పనికల్పించి అన్నం పెట్టేవారు,
నేడు భిక్షగాడు సైతం మందు తాగి, ఇంటిముందు తూలు తున్నాడు,

నాడు దొంగలు ‘నట్టింట్లో’ పడి దోచుకెళ్ళేవారు,
నేడు దొంగలు దొరల్లాగా ‘నెట్ ఇంట్లో’ దోచేస్తున్నారు,

ఒకప్పుడు దొంగల్ని పట్టడానికి పోలీసులు తిరిగేవారు,
ఇప్పుడు ‘హైటెక్ పోలీసుల చుట్టూ దొంగలే’ తిరుగుతున్నారు,

అప్పుడు అప్పు చేయాలంటే తప్పు చేసినట్లు బాధపడే వాళ్ళం, ఇప్పుడు ‘తప్పు చేయడానికే అన్నట్లు అప్పు’ చేసేస్తున్నాం,

ఒకప్పుడు కప్పు పాలు, పెరుగు అమ్మి, సొమ్ము చేయలేక తాగేవాళ్ళం,
ఇప్పుడు ‘ప్లాస్టిక్ కప్పుల్లో’ పాలు, పెరుగు ‘తినేస్తున్నాం’,

చైనా నుండి పెన్నులు,గన్నులు మాత్రమే వచ్చేవి, నేడు చైనా ప్లాస్టిక్ బియ్యం కూడా వస్తున్నాయి…

ఇది మనం సాధించిన పురోగతా…………!
లేక మనకు మనం తెచ్చుకున్న అధోగతా….!

ఈ పోస్ట్ కి మనకి సంబంధం ఏంటిలే అనుకోకండి….
ఇలా ఉన్న వాళ్ళలోనే మనం కూడా బ్రతుకుతున్నాం …

error: Uh oh ...