అర్థం చేసుకోవడమంటే… ఇదే…

పందెం గెలిచిన గుర్రాన్ని అమ్మడానికి వేటగాడు సంతకు వెళ్ళాడు. బేరం కుదరక గుర్రానిచ్చి ఆవుకు మారకం వేశాడు. మరొకరి సలహా తీసుకుని ఆవునిచ్చి గాడిదకు మారకం వేశాడు. గాడిదనిచ్చి బూట్లు తీసుకొన్నాడు. బూట్లిచ్చేమో టోపి తీసుకున్నాడు. ..ఆ టోపితో ఇంటికి వస్తూ దారిలో వంతెన మీద నడుస్తుంటే రాయి తగిలి బోర్లాపడ్డాడు. టోపి కాస్తా నదిలో పడింది. దిగులుగా అటే చూస్తూ కూర్చున్నాడు. అదే దారిలో వచ్చే ఇద్దరు బాటసారులు విషయం అడిగి తెలుసుకున్నారు. అయ్యోపాపం అని బాధపడ్డారు. “నీకివాల ఉపవాసమే” అన్నాడొకడు. పెళ్ళాంతో బడితపూజ ” తప్పదన్నాడింకోకడు.” నా పెళ్ళాం అలాంటిది కాదు, ఏమీ అనదు “అని వేటగాడు బాటసారులతో పందెం కట్టాడు. బాటసారులిరువులు వేటగాడింటికి వెళ్ళారు. వేటగాడు గుమ్మంలో నుంచి భార్యను పిలిచాడు. వాడి పెళ్ళాం ఎదురుగా…

Read More »

Brahmana Shakalu – బ్రాహ్మణ శాఖలు

బ్రాహ్మణులలో.. ద్రావిడ, వైదీక, నియోగి, వైష్ణవ, శివార్చక మొదలగు శాఖలు ఉన్నాయి వాటి గురుంచి విపులంగా తెలుసుకుందాం.. ద్రావిడ బ్రాహ్మణ శాఖలు.. 1) ప్రధమ శాఖ ద్రావిడ 2) ద్రావిడ 3) పేరూరు ద్రావిడ 4) పెద్ద ద్రావిడ 5) దిమిలి ద్రావిడ 6) ఆరామ ద్రావిడ 7) పుదూరు ద్రావిడ 8) కోనసీమ ద్రావిడ 9) ద్రావిడ వైష్ణవులు 10) తుమ్మగంటి ద్రావిడ 11) తుమ్మ ద్రావిడ వైదీక బ్రాహ్మణ శాఖలు.. 1) వెలనాటి వైదీక 2) వెలనాట్లు 3) వెలనాటి పూజారులు 4) వెలనాటి అర్చకులు 5)కాసలనాటి వైదీక 6)కాసలనాట్లు 7)ములకినాట్లు 8) ములకినాటి వైదీక 9) తెలగాణ్యులు 10) వేగనాట్లు 11) వేగనాటి వైదీక 12) ప్రధమ శాఖ వైదీక 13) కరణకమ్మ వైదీక నియోగి…

Read More »

హిందూ సంస్కృతిలో పూర్వసువాసిని స్థానం (విధవరాలు)

సహజంగానే స్త్రీలు ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారు.అసలే అందం గా ఆకర్షణీయంగా కనిపించే స్త్రీలు అలంకరణ చేసుకుంటే మరింత అందంగా కనిపించటం సహజమే కదా?అందులో పెళ్ళైన స్త్రీలు అలంకరణని భర్త కు మరింత అందంగా కనిపించాలనే చేసుకుంటారు.ఇంతవరకు బాగానే ఉంది …కానీ, భర్త చనిపోయిన స్త్రీల సంగతి? నిజానికి విధవ అనే పదం కూడా మధ్య కాలంలో వచ్చినదే.భర్త చనిపోయిన స్త్రీని “పూర్వసువాసిని” అనేవాళ్ళు.ఎల్లప్పుడూ కొండంత అండగా ఉండే భర్త లేనప్పుడు అలంకరణ కొద్దిగా తగ్గించుకోమనే చెప్పారు.వాటిలో భాగంగానే ఉద్రేకాన్ని కలిగించే సుగంధపరిమళ ద్రవ్యాలను తగ్గించమని తదనుగుణంగానే పూర్వసువాసిని అనే పదం వాడేవారు. కానీ,అలంకరణ తగ్గించమన్నారు కదా అని సహజంగా ఆకర్షణీయతను పెంచే… పుట్టుకతోనే హక్కు కలిగిఉన్న కుంకుమ, గాజులు తదితరాలు ఏవేవి అయితే స్త్రీలకు అందాన్నిస్తాయో వాటన్నిటినీ క్రమంగా ఏకంగా నిషేధించటం…

Read More »

error: Uh oh ...