All posts by కృష్ణ బాబు

రుద్రాక్ష

*నక్షత్రము ధరించవలసిన రుద్రాక్ష* అశ్వని – నవముఖి భరణి – షణ్ముఖి కృత్తిక – ఏకముఖి, ద్వాదశముఖి రోహిణి – ద్విముఖి మృగశిర – త్రిముఖి ఆరుద్ర – అష్టముఖి పునర్వసు – పంచముఖి పుష్యమి – సప్తముఖి ఆశ్లేష – చతుర్ముఖి మఖ – నవముఖి పుబ్బ – షణ్ముఖి ఉత్తర – ఏకముఖి, ద్వాదశముఖి హస్త – ద్విముఖి చిత్త – త్రిముఖి స్వాతి – అష్టముఖి విశాఖ – పంచముఖి అనురాధ – సప్తముఖి జ్యేష్ఠ – చతుర్ముఖి మూల – నవముఖి పూర్వాషాఢ – షణ్ముఖి ఉత్తరాషాఢ – ఏకముఖి లేదా ద్వాదశముఖి శ్రవణం – ద్విముఖి ధనిష్ట – త్రిముఖి శతభిషం – అష్టముఖి పూర్వాభాద్ర – పంచముఖి ఉత్తరాభాద్ర – సప్తముఖి…

Read More »

How to stop procrastinating?

change your environment – block distractions – de clutter your break your tasks into small pieces – follow tasks list use the 15 min rule – take 15 min break – work rest work rest start with hardest thing – big task is boring and procrastinating reward yourself – dont cheat hangout with inspiring people – watching interviews try time management – list down and write time to complete

Read More »

Telugu – Endorphins, Dopamine, Serotonin, Oxytocin

.మార్నింగ్ వాక్ పూర్తి చేసుకుని పార్క్ లో కూర్చున్నాను . తన అరగంట జాగ్గింగ్ పూర్తి చేసుకుని వచ్చి నా పక్కన కూలబడింది మా ఆవిడ . . ” ఏమిటోనండి ! జీవితం ఆనందంగా లేదు”అంది. . . . అపనమ్మకం తో ఆమె వేపుకు చూశాను. ఆమెకు ఏమి లోటు ఉంది ? ఇదీ నా సందేహం . . “ఎందుకు అలా అనిపిస్తోంది ?” అడిగాను . . ” అందరూ అంటారు నాకు అన్నీ ఉన్నాయి అని . కానీ ఎందుకో సంతోషంగా మాత్రం లేదు” ఆమె జవాబు . . అదే ప్రశ్న నాకు నేను వేసుకుంటే నా జవాబు కూడా అలాగే అనిపిస్తోంది. . . ఆలోచిస్తే కారణం ఏమీ కనిపించడం…

Read More »

హాయిగా.. తృప్తిగా..

హాయిగా.. తృప్తిగా,, కావలసినంత, , మితంగా,.. తిందాం,. after,. 60,.65..70. పోదాం… ఈకాస్త దానికి,. ఎందుకు..తపన??? రండి..frnds..చదువుదాం. కొర్రలు .. అరికలు అంటూ తిని .. 100 ఏళ్లు బతికితే ,. మనల్ని గుర్తుపట్టే మనిషి ఉండొద్దా… మనవాళ్లంతా 50…60 కే పోతే.. మనం మాత్రం ఉండి ఏం చేస్తాం ? ఎప్పటికప్పుడు.. update అయిపోయిన లోకంలో పక్క వాడిని పలకరించే సమయం లేక…. … బిజీ అయిపోయిన మనుషుల మధ్య … మన మొహం కూడా తెలియని ముని మనవలు మనవరాళ్ల మధ్య ఉండి ఏం చేయాలి ? బతికి ఉన్నా….. డబ్బు ఖర్చు… మనం సంపాదించలేని స్థితిలో … మనమీద అంత ఖర్చు పెట్టేది ఎవరంట ? మనమే మన్న టాటా…అంబానీలమా వేల కోట్లు ఉండి బతికినంత…

Read More »

Two Factor Authentication (2FA) with Google Authenticator & PHP – Tutorial

Note: This tutorial is an improvement over the article written by Rich Barrett on medium.com way back in Nov 2017 (see this link). However, there are some missing parts in that article that are necessary to complete the circle. This write-up tried to address those gaps. Introduction Google Authenticator is a token generator, that generates random and unique tokens for a validity of 30 seconds. Many web applications these days implement two-factor authentication in some form or the other. One of the popular methods is…

Read More »

Workplace rules for happy life

1. Trust no one but respect everyone. 2. What happens in office, remains in office. Never take office gossips to home and vice versa. 3. Enter office on time, leave on time. Your desktop is not helping to improve your health. 4. Never make Relationships in the work place. It will always backfire. 5. Expect nothing. If somebody helps, feel thankful. If not, you will learn to know things on your own. 6. Never rush for a position. If you get promoted, congrats. If not,…

Read More »

BHAGWADGITA in one sentence per chapter

*Chapter 1* _Wrong thinking is the only problem in life_ *Chapter 2* _Right knowledge is the ultimate solution to all our problems_ *Chapter 3* _Selflessness is the only way to progress & prosperity_ *Chapter 4* _Every act can be an act of prayer_ *Chapter 5* _Renounce the ego of individuality & rejoice in the bliss of infinity_ *Chapter 6* _Connect to the Higher consciousness daily_ *Chapter 7* _Live what you learn_ *Chapter 8* _Never give up on yourself_ *Chapter 9* _Value your blessings_ *Chapter 10*…

Read More »

error: Uh oh ...