రుద్రాక్ష

*నక్షత్రము ధరించవలసిన రుద్రాక్ష* అశ్వని – నవముఖి భరణి – షణ్ముఖి కృత్తిక – ఏకముఖి, ద్వాదశముఖి రోహిణి – ద్విముఖి మృగశిర – త్రిముఖి ఆరుద్ర – అష్టముఖి పునర్వసు – పంచముఖి పుష్యమి – సప్తముఖి ఆశ్లేష – చతుర్ముఖి మఖ – నవముఖి పుబ్బ – షణ్ముఖి ఉత్తర – ఏకముఖి, ద్వాదశముఖి హస్త – ద్విముఖి చిత్త – త్రిముఖి స్వాతి – అష్టముఖి విశాఖ – పంచముఖి అనురాధ – సప్తముఖి జ్యేష్ఠ – చతుర్ముఖి మూల – నవముఖి పూర్వాషాఢ – షణ్ముఖి ఉత్తరాషాఢ – ఏకముఖి లేదా ద్వాదశముఖి శ్రవణం – ద్విముఖి ధనిష్ట – త్రిముఖి శతభిషం – అష్టముఖి పూర్వాభాద్ర – పంచముఖి ఉత్తరాభాద్ర – సప్తముఖి…

Read More »

How to stop procrastinating?

change your environment – block distractions – de clutter your break your tasks into small pieces – follow tasks list use the 15 min rule – take 15 min break – work rest work rest start with hardest thing – big task is boring and procrastinating reward yourself – dont cheat hangout with inspiring people – watching interviews try time management – list down and write time to complete

Read More »

error: Uh oh ...