All posts by కృష్ణ బాబు

Friendship of Eyes

Do you know the relationship between two eyes..? they blink together, they move together, they cry together, they see things together and they sleep together BUT THEY NEVER SEE EACH OTHER.. That’s what friendship is BUT BUT But when a beautiful girl comes in front, one eye goes blink and the other remains open …………………………………. Moral of the story: Girls can break even the best of friendships.

Read More »

Pregnant Unwed Daughter

A young unmarried girl discovers that she is pregnant. Scared, she confides this ‘news’ to her mother. Shouting, cursing, crying, the mother says, “Who was the pig that did this to you? I want to know!” The girl picks up the phone and makes a call. Half an hour later a Ferrari stops in front of their house; a mature and distinguished man with gray hair and impeccably dressed in a very expensive suit steps out of it and enters the house. He sits in…

Read More »

Computer addicts

If you are addicted to computers, your mind thinks this way.. While eating, if you find chilli, press Ctrl+H and replace chillies with null values. While searching a book for a chapter, press Ctrl+F and search what you want. If you dont understand some one telling something, go to Google Translate and copy-paste his sentences and translate them to english. Last but not least.. You will worry alot, when you understand that life doesn’t have a Ctrl+Z.

Read More »

Lonely Buddy

I feel lonely. without a dear talk without a caring touch without a friendly look i feel lonely i feel lonely my buddy said, he had his girl who cares alot and talks to him i asked him what makes them happy he told me that the love they feel. i saw a bird which flied across which had some food for its lovely mate it flied to a tree where it had its nest and then she gave the food it had all my…

Read More »

Pachi kavitha

Suresh and I composed this in our office canteen. నచ్చిన చెలితో అచ్చికబుచ్చికలాడి మచ్చిక చేసుకుని పచ్చని పార్కుల్లో పచ్చిక మైదానాలపై వెచ్చని చెలి ఒడిలో పడుకుని గుచ్చి గుచ్చి కళ్లల్లోకి చూస్తూ పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తే రొచ్చవుతుంది

Read More »

Bhaamalu

చిలుక వంటి భామలు చక్కనైన చుక్కలు తళుకుబెళుకు సోకులు తస్సదీయ సొగసులు ప్రేమలొలుకు ముంతలు జారిపోవు జాజులు సుడి ఉంటే సోకులు లేకపోతే కులుకులు నిదురిస్తే తలపులు ఎదురొస్తే తడుములు గుర్తిస్తే బతుకులు గర్జిస్తే తన్నులు

Read More »

Remembering her – 1

వినవా నా మాటలని వినవా నేచెప్పాలనుకున్నది. చిరుగాలి నిన్ను చేరి నా ప్రేమను చెప్పాలనుకుంటోంది కనిపించని గాలిలో కనిపించే నా ప్రేమని చూడు. నిన్ను తాకిన గాలిని చీదరించకు అది నా స్పర్శని నీకు తెలియజేయాలనుకుంటోంది. నిన్ను పలకరించే పూలని చూడు నా ప్రేమలోని అందాన్ని ఆనందాన్ని చూడు. నేను చెప్పే మాటలని విను ప్రతి అక్షరంలోని ఆప్యాతని చూడు. నేను విసిగిన క్షణాలని చూడు ఆత్మీయంగా తీసుకున్న చొరవని చూడు. విరిసిన చిన్న పువ్వులని చూడు అవి నా మనస్సులోని నీ ఆలోచనలని గుర్తించు. రాత్రి ఒంటరిగా ఉన్నానని చింతించకు వెన్నెలగా నిన్ను పలకరిస్తుంటాను కొన్ని సార్లు కనిపించనని అనుకోకు తారల కాంతిలో నీ వెనకే ఉంటాను ఓ గాలీ, నాకు నా మనసుకి మధ్య ఉన్న నువ్వు…

Read More »

Bhayamestondi

భయమేస్తోంది నిన్ను వదులుకుంటానని భయమేస్తోంది నీ మాటలు వినలేనని నీతో మాట్లాడలేనని నీలోని ఆనందాన్ని చూడలేనని నీతో మాట్లాడిన క్షణాలని నీతో గడిపిన సమయాన్ని నీతో ఊహించిన జీవితాన్ని నీతో అల్లుకున్న ఆలోచనలని నీతో ఆలోచించిన విషయాలని నీతో తిన్న తీయని పళ్లని నీతో చూసిన తారలని నీలో చూసిన నన్ను నీ కళ్ళల్లో కాంతులని నీ పెదవిపై పలికిన నా పేరుని నీ ఆలోచనల్లోని నన్ను నీకై పుట్టిన నన్ను భయమేస్తోంది నిన్ను వదులుకుంటానని భయమేస్తోంది నీ మాటలు వినలేనని

Read More »

Bug dialogues by Tollywood Stars

Mahesh Babu ‘Bug ni chudalanukovacchu – Tappu ledu Rectify Cheyyalanukovaddu – Chacchi Pothav’ Prabhas ‘Smile Smile Smile Ee Prapancham entho peddadi , Andhulo ee software entho chinnadhi , Andhulo ee bug chala chala chinnadhi , so don’t bother about it , Smile Smile Smile’. Aparichithudu Oka line lo 5 bugs vunte thappa – kadu 5 lines lo 5 bugs vunte thappa – china thappu 5 programs lo 5 lines lo 5 bugs Vunte thappu kada – pedda thappe. Chiru ‘Idhigidhigo bossu …. Maree antha speed…

Read More »

error: Uh oh ...