All posts by Krishna Srikanth

Pachi kavitha

Suresh and I composed this in our office canteen. నచ్చిన చెలితో అచ్చికబుచ్చికలాడి మచ్చిక చేసుకుని పచ్చని పార్కుల్లో పచ్చిక మైదానాలపై వెచ్చని చెలి ఒడిలో పడుకుని గుచ్చి గుచ్చి కళ్లల్లోకి చూస్తూ పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తే రొచ్చవుతుంది 0

Read More »

Bhaamalu

చిలుక వంటి భామలు చక్కనైన చుక్కలు తళుకుబెళుకు సోకులు తస్సదీయ సొగసులు ప్రేమలొలుకు ముంతలు జారిపోవు జాజులు సుడి ఉంటే సోకులు లేకపోతే కులుకులు నిదురిస్తే తలపులు ఎదురొస్తే తడుములు గుర్తిస్తే బతుకులు గర్జిస్తే తన్నులు 0

Read More »

Remembering her – 1

వినవా నా మాటలని వినవా నేచెప్పాలనుకున్నది. చిరుగాలి నిన్ను చేరి నా ప్రేమను చెప్పాలనుకుంటోంది కనిపించని గాలిలో కనిపించే నా ప్రేమని చూడు. నిన్ను తాకిన గాలిని చీదరించకు అది నా స్పర్శని నీకు తెలియజేయాలనుకుంటోంది. నిన్ను పలకరించే పూలని చూడు నా ప్రేమలోని అందాన్ని ఆనందాన్ని చూడు. నేను చెప్పే మాటలని విను ప్రతి అక్షరంలోని ఆప్యాతని చూడు. నేను విసిగిన క్షణాలని చూడు ఆత్మీయంగా తీసుకున్న చొరవని చూడు. విరిసిన చిన్న పువ్వులని చూడు అవి నా మనస్సులోని నీ ఆలోచనలని గుర్తించు. రాత్రి ఒంటరిగా ఉన్నానని చింతించకు వెన్నెలగా నిన్ను పలకరిస్తుంటాను కొన్ని సార్లు కనిపించనని అనుకోకు తారల కాంతిలో నీ వెనకే ఉంటాను ఓ గాలీ, నాకు నా మనసుకి మధ్య ఉన్న నువ్వు…

Read More »

Bhayamestondi

భయమేస్తోంది నిన్ను వదులుకుంటానని భయమేస్తోంది నీ మాటలు వినలేనని నీతో మాట్లాడలేనని నీలోని ఆనందాన్ని చూడలేనని నీతో మాట్లాడిన క్షణాలని నీతో గడిపిన సమయాన్ని నీతో ఊహించిన జీవితాన్ని నీతో అల్లుకున్న ఆలోచనలని నీతో ఆలోచించిన విషయాలని నీతో తిన్న తీయని పళ్లని నీతో చూసిన తారలని నీలో చూసిన నన్ను నీ కళ్ళల్లో కాంతులని నీ పెదవిపై పలికిన నా పేరుని నీ ఆలోచనల్లోని నన్ను నీకై పుట్టిన నన్ను భయమేస్తోంది నిన్ను వదులుకుంటానని భయమేస్తోంది నీ మాటలు వినలేనని 0

Read More »

Bug dialogues by Tollywood Stars

Mahesh Babu ‘Bug ni chudalanukovacchu – Tappu ledu Rectify Cheyyalanukovaddu – Chacchi Pothav’ Prabhas ‘Smile Smile Smile Ee Prapancham entho peddadi , Andhulo ee software entho chinnadhi , Andhulo ee bug chala chala chinnadhi , so don’t bother about it , Smile Smile Smile’. Aparichithudu Oka line lo 5 bugs vunte thappa – kadu 5 lines lo 5 bugs vunte thappa – china thappu 5 programs lo 5 lines lo 5 bugs Vunte thappu kada – pedda thappe. Chiru ‘Idhigidhigo bossu …. Maree antha speed…

Read More »

April 15, 2007

A news is that I have dropped out my IGNOU MCA course. My HR said, distance educations are not considered. So I thought to gain extra-knowledge by other means. I am also working on having a diary on my site. So I can write many things frequently 0

Read More »

March 5, 2007

These days anger, sadism and greediness are trying to become my friends, whom I don’t want to have. By the way, my site is now “upgraded” and loaded with a new section, “Mindfolio”. It has some special features of me. “My Blog” is given a right place and right content. 0

Read More »

January 3, 2007

Wish you a happy new year folks. I won the war of first professional chaotic situation. I learnt many things about doing work, dealing with people and most importantly, know how people behave in professional enviroment. Another good news is that, I am now doing my first project on PHP on TCS. Its a forum and query routing system for newly joined freshers. I convinced my project leader to do it in the open source. Once I get this done, I can expect some more…

Read More »

Why Softwares are pirated?

Software piracy has been a big problem to IT industries. Especially in India, softwares are being pirated and sold widely. People in IT industries spent times of tedious work, stress and pain to produce the software. But once it goes into market, it will replicate like atoms in nuclear bomb. The reason for piracy which is not considered by many companies. Softwares are the costly things than any other. Even more pricy than buying a new computer part. Windows itself costs around 7-10 thousands (INR).…

Read More »

November 22, 2006

An exciting news folks. I had my first flight journey. I went to Chennai on an official tour. While take-off I was thrilled by the speed. It is a fantastic view of ground from sky. Flying above the clouds, I was with Dasari Arun kumar, cinema actor. A surprise thing I observed in Tamil nadu is that many people don’t know hindi, the national language. I somehow managed autowalas and others with tamil which I know. Really this journey will be remembered for rest of…

Read More »

error: Uh oh ...