Boy?: నానమ్మ నిద్ర రావట్లెదు ఎమైన మాట్లాడుకుందామా……? Baamma : సరె Boy : మన ఇంట్లొ ఎప్పుడు ఐదుగురం వుంటామా….? నువ్వు నెను అమ్మ నాన్న ఇంక చెల్లి మనమెనా ? Baamma : కాదు నాన్న నీకు పెళ్లి అయిందనుకొ అప్పుడు ఆరుగురం ఉంటాం కదా, Boy : మరెమొ చెల్లి పెళ్లి చెస్కుని వెల్లిపొతుందిగా .. అప్పుడు మళ్లీ ఐదుగురం ఉంటాంగా…….?? Baamma ; ఓ నువ్వు అలా వఛ్చావా ….! మరి నీకు పాపొ /బాబొ పుడితె మల్లి ఆరుగురం అవుతాంగా….. Boy :మరి నువ్వు సఛ్చిపొతె మళ్లి ఐదుగురం అవుతాంగా……???? Baamma : ????????నోరు ముసుకుని పడుకొ వెదవా , ఎప్పుడు లొడా లొడా వాగుతా

Read More »

భార్య భర్తకు ఫోన్ చేసింది… ఏమండీ తొమ్మిదైంది… ఇంకా ఇల్లు చేరలేదేం…? ఓ ముఖ్యమైన ప్రయోగంలో ఉన్నాం డియర్ అన్నాడు భర్త… ఏమిటదీ అనడిగింది భార్య ఆసక్తిగా, అనుమానంగా…. C2H5OH(విస్కీ) ద్రావణానికి కాస్త H2O(నీరు) , మరికాస్త CO2(సొడా) కలిపాం, దాన్ని ఘనీభవించిన H2O(ఐసు) తో బాగా శీతలీకరించాం, ఇంకా కొన్ని ప్రొటీన్లు రావల్సి ఉంది(మాంసం) , ఈలోపు నికోటిన్ మండిస్తున్నాం(సిగరెట్) డియర్… ఇప్పటికి అయిదారు రౌండ్లు ప్రయోగాలైపోయాయి… అందుకని లేటవుతున్నది అని వివరించాడు భర్త… అందుకేనండీ, మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు గర్వం… మా ఆయన బంగారం…

Read More »

A Lady on telephone: ?Hello Sir, I want to meet & talk to you.. Man: do u know me.. ? Lady: Yes you are the father of one of my kids. ?Man stunned,? Oh my God!? Are u Sangeeta???? ? No ☺ Are U Meenakshi??? ? No ☺ Are u Usha? ? No ☺ Neha? ? No ☺ Monika? ?No ☺ Kavita? ? No ☺ Mitali?? No ☺ Vaishali? ? No ☺Lady in confusion… ?No sir i’m the class teacher of your son.. . ??Rocking…

Read More »

Seven complicated facts about Women: 1. They believe in saving. 2. Believe in saving but buy expensive clothes. 3. Buy expensive clothes but never have anything to wear. 4. Never have anything to wear, but always dressed beautifully. 5. Always dressed beautifully, but never satisfied. 6. Never satisfied, but still expect men to compliment them. 7. Expect men to compliment, but don’t believe them if complimented. Extremely Complicated !

Read More »

An elephant took a bath in a river and was walking on the road. When it neared a bridge, it saw a pig fully soaked in mud coming from the opposite direction. The elephant quietly moved to one side, allowed the dirty pig to pass and then continued its onward journey. The unclean pig later spoke to its friends in arrogance, “See how big I am; even the elephant was afraid of me and moved to one side to let me pass”. On hearing this,…

Read More »

One is born in a first class hospital, the other is delivered at home, both survived. One went to a private primary school and the other to a public school, both ended in the same high school. One woke up from the bed and the other woke up on the floor, both had a peaceful sleep. One has expensive attire, the other simple and cheap, both still cover their body. One ate fried rice and Curry, the other ate home made rice n dal but…

Read More »

పెళ్ళంటే ఎంటీ సామీ…? “పోవడం ” నాయనా… “అంటే పైకి పోవడమా సామీ..” దీన్నే తొందరపాటు అంటారు పోవడం అంటే…. వణికి పోవడం… సర్దుకు పోవడం… అణిగి పోవడం… వొదిగి పోవడం….లాంటివిరా అర్భకుడా

Read More »

ఇవి చదివి తెలుసుకొందాం. . * కుశపురం (సీతారాముల పెద్ద కుమారుడు కుశుడు కట్టించిన నగరం) – కుశార్, పాకిస్తాన్ * లవపురం (సీతారాముల చిన్న కుమారుడు లవుడు కట్టించిన నగరం) – లాహోర్, పాకిస్తాన్ * తక్షశిల (శ్రీరాముని తమ్ముడైన భరతుని పెద్దకొడుకు తక్షుడు నిర్మించిన నగరం) – తక్షశిల, పాకిస్తాన్ * పుష్కలావతి / పురుషపురం (శ్రీరాముని తమ్ముడైన భరతుని రెండవ కొడుకు పుష్కరుడు నిర్మించిన నగరం) – పెషావర్, పాకిస్తాన్ భాగవతం,మహాభారతం * మహావిష్ణువు గజేంద్రున్ని మొసలి బారి నుంచి రక్షించిన స్థలం – దేవ్ ధాం,నేపాల్ * నృసింహస్వామి హిరణ్యకశిపుని వధించిన స్థలం – అహోబిలం, ఆంధ్రప్రదేశ్ * జమదగ్ని మహర్షి ఆశ్రమం – జమానియా, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ * మహీష్మతి (కార్తవీర్యార్జునుని రాజధాని)…

Read More »

error: Uh oh ...