Telugu – Endorphins, Dopamine, Serotonin, Oxytocin

.మార్నింగ్ వాక్ పూర్తి చేసుకుని పార్క్ లో కూర్చున్నాను . తన అరగంట జాగ్గింగ్ పూర్తి చేసుకుని వచ్చి నా పక్కన కూలబడింది మా ఆవిడ . . ” ఏమిటోనండి ! జీవితం ఆనందంగా లేదు”అంది. . . . అపనమ్మకం తో ఆమె వేపుకు చూశాను. ఆమెకు ఏమి లోటు ఉంది ? ఇదీ నా సందేహం . . “ఎందుకు అలా అనిపిస్తోంది ?” అడిగాను . . ” అందరూ అంటారు నాకు అన్నీ ఉన్నాయి అని . కానీ ఎందుకో సంతోషంగా మాత్రం లేదు” ఆమె జవాబు . . అదే ప్రశ్న నాకు నేను వేసుకుంటే నా జవాబు కూడా అలాగే అనిపిస్తోంది. . . ఆలోచిస్తే కారణం ఏమీ కనిపించడం…

Read More »

హాయిగా.. తృప్తిగా..

హాయిగా.. తృప్తిగా,, కావలసినంత, , మితంగా,.. తిందాం,. after,. 60,.65..70. పోదాం… ఈకాస్త దానికి,. ఎందుకు..తపన??? రండి..frnds..చదువుదాం. కొర్రలు .. అరికలు అంటూ తిని .. 100 ఏళ్లు బతికితే ,. మనల్ని గుర్తుపట్టే మనిషి ఉండొద్దా… మనవాళ్లంతా 50…60 కే పోతే.. మనం మాత్రం ఉండి ఏం చేస్తాం ? ఎప్పటికప్పుడు.. update అయిపోయిన లోకంలో పక్క వాడిని పలకరించే సమయం లేక…. … బిజీ అయిపోయిన మనుషుల మధ్య … మన మొహం కూడా తెలియని ముని మనవలు మనవరాళ్ల మధ్య ఉండి ఏం చేయాలి ? బతికి ఉన్నా….. డబ్బు ఖర్చు… మనం సంపాదించలేని స్థితిలో … మనమీద అంత ఖర్చు పెట్టేది ఎవరంట ? మనమే మన్న టాటా…అంబానీలమా వేల కోట్లు ఉండి బతికినంత…

Read More »

Two Factor Authentication (2FA) with Google Authenticator & PHP – Tutorial

Note: This tutorial is an improvement over the article written by Rich Barrett on medium.com way back in Nov 2017 (see this link). However, there are some missing parts in that article that are necessary to complete the circle. This write-up tried to address those gaps. Introduction Google Authenticator is a token generator, that generates random and unique tokens for a validity of 30 seconds. Many web applications these days implement two-factor authentication in some form or the other. One of the popular methods is…

Read More »

Workplace rules for happy life

1. Trust no one but respect everyone. 2. What happens in office, remains in office. Never take office gossips to home and vice versa. 3. Enter office on time, leave on time. Your desktop is not helping to improve your health. 4. Never make Relationships in the work place. It will always backfire. 5. Expect nothing. If somebody helps, feel thankful. If not, you will learn to know things on your own. 6. Never rush for a position. If you get promoted, congrats. If not,…

Read More »

BHAGWADGITA in one sentence per chapter

*Chapter 1* _Wrong thinking is the only problem in life_ *Chapter 2* _Right knowledge is the ultimate solution to all our problems_ *Chapter 3* _Selflessness is the only way to progress & prosperity_ *Chapter 4* _Every act can be an act of prayer_ *Chapter 5* _Renounce the ego of individuality & rejoice in the bliss of infinity_ *Chapter 6* _Connect to the Higher consciousness daily_ *Chapter 7* _Live what you learn_ *Chapter 8* _Never give up on yourself_ *Chapter 9* _Value your blessings_ *Chapter 10*…

Read More »

అర్థం చేసుకోవడమంటే… ఇదే…

పందెం గెలిచిన గుర్రాన్ని అమ్మడానికి వేటగాడు సంతకు వెళ్ళాడు. బేరం కుదరక గుర్రానిచ్చి ఆవుకు మారకం వేశాడు. మరొకరి సలహా తీసుకుని ఆవునిచ్చి గాడిదకు మారకం వేశాడు. గాడిదనిచ్చి బూట్లు తీసుకొన్నాడు. బూట్లిచ్చేమో టోపి తీసుకున్నాడు. ..ఆ టోపితో ఇంటికి వస్తూ దారిలో వంతెన మీద నడుస్తుంటే రాయి తగిలి బోర్లాపడ్డాడు. టోపి కాస్తా నదిలో పడింది. దిగులుగా అటే చూస్తూ కూర్చున్నాడు. అదే దారిలో వచ్చే ఇద్దరు బాటసారులు విషయం అడిగి తెలుసుకున్నారు. అయ్యోపాపం అని బాధపడ్డారు. “నీకివాల ఉపవాసమే” అన్నాడొకడు. పెళ్ళాంతో బడితపూజ ” తప్పదన్నాడింకోకడు.” నా పెళ్ళాం అలాంటిది కాదు, ఏమీ అనదు “అని వేటగాడు బాటసారులతో పందెం కట్టాడు. బాటసారులిరువులు వేటగాడింటికి వెళ్ళారు. వేటగాడు గుమ్మంలో నుంచి భార్యను పిలిచాడు. వాడి పెళ్ళాం ఎదురుగా…

Read More »

Brahmana Shakalu – బ్రాహ్మణ శాఖలు

బ్రాహ్మణులలో.. ద్రావిడ, వైదీక, నియోగి, వైష్ణవ, శివార్చక మొదలగు శాఖలు ఉన్నాయి వాటి గురుంచి విపులంగా తెలుసుకుందాం.. ద్రావిడ బ్రాహ్మణ శాఖలు.. 1) ప్రధమ శాఖ ద్రావిడ 2) ద్రావిడ 3) పేరూరు ద్రావిడ 4) పెద్ద ద్రావిడ 5) దిమిలి ద్రావిడ 6) ఆరామ ద్రావిడ 7) పుదూరు ద్రావిడ 8) కోనసీమ ద్రావిడ 9) ద్రావిడ వైష్ణవులు 10) తుమ్మగంటి ద్రావిడ 11) తుమ్మ ద్రావిడ వైదీక బ్రాహ్మణ శాఖలు.. 1) వెలనాటి వైదీక 2) వెలనాట్లు 3) వెలనాటి పూజారులు 4) వెలనాటి అర్చకులు 5)కాసలనాటి వైదీక 6)కాసలనాట్లు 7)ములకినాట్లు 8) ములకినాటి వైదీక 9) తెలగాణ్యులు 10) వేగనాట్లు 11) వేగనాటి వైదీక 12) ప్రధమ శాఖ వైదీక 13) కరణకమ్మ వైదీక నియోగి…

Read More »

హిందూ సంస్కృతిలో పూర్వసువాసిని స్థానం (విధవరాలు)

సహజంగానే స్త్రీలు ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారు.అసలే అందం గా ఆకర్షణీయంగా కనిపించే స్త్రీలు అలంకరణ చేసుకుంటే మరింత అందంగా కనిపించటం సహజమే కదా?అందులో పెళ్ళైన స్త్రీలు అలంకరణని భర్త కు మరింత అందంగా కనిపించాలనే చేసుకుంటారు.ఇంతవరకు బాగానే ఉంది …కానీ, భర్త చనిపోయిన స్త్రీల సంగతి? నిజానికి విధవ అనే పదం కూడా మధ్య కాలంలో వచ్చినదే.భర్త చనిపోయిన స్త్రీని “పూర్వసువాసిని” అనేవాళ్ళు.ఎల్లప్పుడూ కొండంత అండగా ఉండే భర్త లేనప్పుడు అలంకరణ కొద్దిగా తగ్గించుకోమనే చెప్పారు.వాటిలో భాగంగానే ఉద్రేకాన్ని కలిగించే సుగంధపరిమళ ద్రవ్యాలను తగ్గించమని తదనుగుణంగానే పూర్వసువాసిని అనే పదం వాడేవారు. కానీ,అలంకరణ తగ్గించమన్నారు కదా అని సహజంగా ఆకర్షణీయతను పెంచే… పుట్టుకతోనే హక్కు కలిగిఉన్న కుంకుమ, గాజులు తదితరాలు ఏవేవి అయితే స్త్రీలకు అందాన్నిస్తాయో వాటన్నిటినీ క్రమంగా ఏకంగా నిషేధించటం…

Read More »

నువ్వు బ్రాహ్మణుడివా? బ్రాహ్మణ బంధువువా???

అదేమిటి నేను పుట్టినది బ్రాహ్మణ పుట్టుక కదా నేను బ్రాహ్మణుడినె అని మనం అనవచ్చు. పరమాచార్యుల వారి ప్రకారం బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎవరు? పీఠాదిపతుల ఆదేశం ప్రకారం ఎవరు బ్రాహ్మణుడు? అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. బ్రాహ్మణ పుట్టుక పుట్టినంత మాత్రాన ఒకడు కర్మత: బ్రాహ్మణుడు అయిపోడు, కేవలం జన్మతః బ్రాహ్మణుడు. పరమాచార్య వారి ప్రకారం నేటి కాలంలో వారినే బ్రాహ్మణుడు అని పిలుస్తున్నాము. బ్రాహ్మణుడు అన్నవాడికి కొన్ని నియమాలు విధింపబడి ఉన్నాయి. అందులో అన్నింటికన్నా విశేషంగా చెప్పబడి ఉన్న విధి సంధ్యావందనం. సంధ్యావందనం చెయ్యని వాడు బ్రాహ్మణుడు అయితే వాడు అత్యధికంగా పాపం మూట కట్టుకుంటున్నాడు. ఒక మూడు తరాల వారు సంధ్యావందనం చెయ్యకపోతే వారిని ఇక బ్రాహ్మణుడు అని పిలవకూడదు. వాడు కేవలం బ్రాహ్మణ బంధువు గా నిలుస్తాడు…

Read More »

Kaupeena samrakshanartham ayam patatopah

(Credit: Sandya – http://third–eye.blogspot.com/2009/04/from-sanyas-to-marriage.html) I came across this story while browsing through .Thought of putting it in here as it raised an eyebrow 🙂 A gentleman wanting to renounce the world took to Sanyas after the loss of his wife. He donated all his possessions to various charities and settled himself in a hut built by himself away from the city, keeping with him one trusted shishya and the started meditation. He discarded wearing cloths but for a Kaupeenam i.e. loin cloth. He wore one…

Read More »

error: Uh oh ...